List Of Universities In Slovenia

In this post you will get the list of all the universities in Slovenia. The list of all the universities in Slovenia is gotten from various directories of universities and colleges around the world.

The list of universities in Slovenia may change


It should be noted that the list of all the universities in Slovenia listed below is subjected to change at anytime.

Universities in Slovenia


So below is the comprehensive list of all the universities in Slovenia:
  • Univerza v Ljubljani
  • Univerza v Mariboru
  • Univerza na Primorskem
  • Univerza v Novi Gorici
  • Euro-Mediterranean University
  • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
  • Fakultete za komercialne in poslovne vede

No comments:

Post a Comment