List Of Universities In Slovakia

In this post you will get the list of all the universities in Slovakia. The list of all the universities in Slovakia is gotten from various directories of universities and colleges around the world.

The list of universities in Slovakia may change


It should be noted that the list of all the universities in Slovakia listed below is subjected to change at anytime.

Universities in Slovakia


So below is the comprehensive list of all the universities in Slovakia:
 • Univerzita Komenskeho v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Zilinská univerzita
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
 • Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Univerzita J. Selyeho
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Vysoká škola Danubius
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
 • Vysoká škola bezpecnostného manažérstva v Košiciach
 • Paneurópska vysoká škola

No comments:

Post a Comment