List Of Universities In Poland

In this post you will get the list of all the universities in Poland. The list of all the universities in Poland is gotten from various directories of universities and colleges around the world.

The list of universities in Poland may change


It should be noted that the list of all the universities in Poland listed below is subjected to change at anytime.

Universities in Poland


So below is the comprehensive list of all the universities in Poland:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagiellonski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • Politechnika Slaska w Gliwicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
 • Politechnika Wroclawska
 • Uniwersytet Gdanski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie
 • Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Bialymstoku
 • Uniwersytet Wroclawski
 • Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
 • Uniwersytet Lódzki
 • Politechnika Swietokrzyska w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Lódzka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdanska
 • Politechnika Bialostocka
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Poznanska
 • Politechnika Czestochowska
 • Akademia Leona Kozminskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Koszalinska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Gdanski Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Lazarskiego
 • Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Pomorska w Slupsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
 • Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lodzi
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja
 • Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczecinski
 • Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu
 • Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich
 • Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie
 • Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu
 • Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy
 • Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
 • Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku
 • Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu
 • Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie
 • Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyzykowskiego
 • Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu
 • Akademia Polonijna w Czestochowie
 • Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku
 • Akademia Muzyczna w Gdansku
 • Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
 • Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie
 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 • Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku
 • Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie
 • Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach
 • Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu

No comments:

Post a Comment