List Of Universities In Norway

In this post you will get the list of all the universities in Norway. The list of all the universities in Norway is gotten from various directories of universities and colleges around the world.

The list of universities in Norway may change


It should be noted that the list of all the universities in Norway listed below is subjected to change at anytime.

Universities in Norway


So below is the comprehensive list of all the universities in Norway:
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
UiT Norges arktiske universitet
Høgskolen i Østfold
Handelshøyskolen BI
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Nordland
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Volda
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Universitetssenteret på Svalbard
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Norges musikkhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges idrettshøgskole
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
Det Teologiske Menighetsfakultet
VID vitenskapelige høgskole
Sámi allaskuvla
NLA Høgskolen
Høyskolen Kristiania
Dronning Mauds Minne Høgskole
Lovisenberg diakonale høgskole

No comments:

Post a Comment