List Of Universities In Finland

In this post you will get the list of all the universities in Finland. The list of all the universities in Finland is gotten from various directories of universities and colleges around the world.

The list of universities in Finland may change

It should be noted that the list of all the universities in Finland listed below is subjected to change at anytime.

Universities in Finland

So below is the comprehensive list of all the universities in Finland:
 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Abo Akademi
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Taideyliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Oulun Seudun ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Hanken - Svenska handelshögskolan
 • Lapin Ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
 • Diakonia ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Centria ammattikorkeakoulun
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Högskolan på Åland
 • Oulun yliopisto

No comments:

Post a Comment