List Of Universities In Czech Republic

In this post you will get the list of all the universities in Czech Republic. The list of all the universities in Czech Republic is gotten from various directories of universities and colleges around the world.

The list of universities in Czech Republic may change


It should be noted that the list of all the universities in Czech Republic listed below is subjected to change at anytime.

Universities in Czech Republic


So below is the comprehensive list of all the universities in Czech Republic:
 • Univerzita Karlova
 • Masarykova univerzita
 • Ceské vysoké ucení technické v Praze
 • Vysoké ucení technické v Brne
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Západoceská Univerzita v Plzni
 • Univerzita Palackého v Olomuci
 • Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava
 • Ceska zemedelska univerzita v Praze
 • Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích
 • Mendelova univerzita v Brne
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì
 • Univerzita J.E. Purkyne v Ústí nad Labem
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Technická Univerzita v Liberci
 • Ostravská Univerzita v Ostrave
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Hradec Králové
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Slezská univerzita v Opave
 • Akademie vytvarnych umeni v Praze
 • Akademie múzických umìní v Praze
 • Vysoká škola financní a správní
 • University of New York in Prague
 • Janáckova akademie múzických umení v Brne
 • Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze
 • Bankovní institut vysoká škola
 • Metropolitní univerzita Praha
 • Vysoká škola podnikání a práva
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích
 • Škoda Auto Vysoká škola
 • Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
 • Vysoká škola hotelová v Praze
 • CEVRO Institut
 • Univerzity Jana Amose Komenského
 • Unicorn College
 • B.I.B.S. a.s.
 • Newton College
 • Academia Rerum Civilium
 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Vysoká škola obchodní v Praze
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
 • Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra
 • Vysoka škola logistiky o.p.s.
 • Architectural Institute in Prague
 • Akademie STING
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku
 • Evropský polytechnický institut
 • Vysoká škola Karla Engliše
 • Západomoravská vysoká škola Trebíc
 • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
 • Vysoká škola regionálního rozvoje
 • Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha
 • Vysoká škola Karlovy Vary
 • Vysoká škola zdravotnická
 • AKCENT College
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Literární akademie Josefa Škvoreckého
 • Vysoká škola aplikovaného práva
 • Vysoká škola sociálne správní
 • Art and Design Institut
 • Vysoká škola aplikované psychologie

No comments:

Post a Comment